Företaget Zarpa-SK s r.o.

grundades år 2005 och for regionens tradition vidare genom sin tillverkning av sittmöbler med huvudkontoret lokaliserat i Pravenec. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i vår tillverkning av sittmöbler. I samarbete med det svenska företaget VIJA producerar vi produkter av hög kvallitet för både den inhemska och utländska marknaden.

Företaget Zarpa s r.o. sysselsätter över 30 personer.  Sittmöbler levereras till närmare 50 möbelhandlare i Slovakien och Tjeckien och säljs även i våra egna möbelaffärer. Materialet som används vid tillverkningen av våra sittmöbler kommer från Sverige. Det uppfyller hårda estetiska, praktiska, ergonomiska och miljörelaterade krav. De slovakiska arbetarnas skicklighet och arbetsamhet återspeglas i våra produkter. Vi klarar av alla hårda konkurrenskrav med våra svenska partners. Företagets välgång är till allas tillfredställse.  Därför riktas tacksamhet till alla som visat sin uppmärksamhet och sin förtroende.

Ukážka firmy

  • Promo 1
  • Promo 2
  • Promo 3
  • Promo 4
  • Promo 5